Нескладніше в проекті – це ефективно керувати людьми та отримати очікуваний результат
28.11.2019

Підсумки тренінгу «Управління проектами на основі стандартів»

22 листопада 2019 року в рамках проекту ITC “СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО: ГОТОВНІСТЬ ДО ТОРГІВЛІ – ІНІЦІАТИВА EU4BUSINESS”, що фінансується ЕС, та за підтримки Асоціації «Ягідництво України» пройшов тренінг «Управління проектами на основі стандартів». Його проводив сертифікований тренер ITC – Валерій Лелека.

 

За  словами організаторів, головним цілями тренінгу було навчити учасників, більшість з яких були топ-менеджерами та власниками ягідних компаній, швидко створювати базовий план проекту. Для цього необхідно розуміти всі поступові кроки проектного менеджменту і команди проекту.

Як зазначає Валерій Лелека, більшість систем менеджменту проектів ґрунтуються на  PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – наборі процесів, що зазвичай визнані та забезпечують виконання завдань управління проектами незалежно від галузі та організації. PMBOK містить фундаментальні та базові практики, які на думку PMI (Інститут управління проектами), забезпечують комерційні результати для будь-якої організації — локальної, регіональної або глобальної.

«Це навіть не стільки методологія, а сам процес, що дозволяє отримати прогнозований результат від реалізації проекту», – підкреслює тренер.

За словами знавця, в основні проджект менеджменту лежить розуміння відмінностей проекту від операційної діяльності. Проект завжди повинен створювати цінність, впроваджувати нові ідеї, формати, продукти тощо. Він має початок та кінець, в той час, як операційна діяльність – це тривалий процес, спрямований не на створення, а на підтримку системи, організації, компанії й таке інше.

«Крім того, щоб реалізація проекту була успішною, необхідно з самого початку чітко розуміти його мету і цінність! Виходячи з власного багаторічного досвіду можу чесно сказали: одна з головних проблем полягає в тому, що одиниці розуміють, що конкретно вони хочуть отримати на виході. Це в свою чергу значно підвищує ризики, ускладнює реалізацію проекту та навіть мінімізує шанси успішної його реалізації», – підкреслює тренер.

Основними процесами управляння проектами є:

  • Ініціація
  • Планування
  • Виконання
  • Моніторинг на управління
  • Завершення

«При чому, про ініціацію забувають найчастіше, а саме цей процес є основоположним. На цьому етапі можна визначити, чи дійсно проект має цінність, чи буде він цікавий іншим, а, отже, чи варто його реалізовувати взагалі, принаймні, в тому масштабі, що задумано наразі», – каже пан Лелека.

На етапі планування визначаються зміст проекту, строки та вартість, при чому, зміна бодай одного з цих параметрів вже під час виконання проекту недопустима, оскільки це може негативно вплинути на якість та результативність проекту.

«При чому ще до початку виконання створюється так звана «Матриця проекту», яка визначає, що саме з цих трьох параметрів, тобто – строки, вартість та зміст, – є пріоритетом №1. Саме він не повинен змінюватись під час виконання за будь що, а завдання менеджера проекту – слідкувати за цим», – акцентує увагу тренер.

Наступний крок – створення Уставу проекту, і це було першим практичним завданням для учасників тренінгу.

Далі мова йшла про те, хто такі стейкхолдери та про їхню роль в плануванні та реалізації проекту. Учасники вчились не тільки їх ідентифікувати та аналізувати матрицю стейкхолдерів, але й виробляти модель поведінки в кожному окремому випадку, враховуючи зиски та ризики.

Крім того, в якості наступного практичного кейсу, учасникам було запропоновано створити та прорахувати мережевий графік проекту, проаналізувавши порядок виконання завдань, критичні шляхи, ризики, строки виконання та загальний термін реалізації проекту.