Страхування сільськогосподарських ризиків – юридична консультація від фахівців ASA

Аграріям добре відомо, що стан агрострахування в Україні складно назвати задовільним. Такий стан речей навряд зміниться на краще найближчим часом, зважаючи на вартість страхування, нестачу обігових коштів у аграріїв, надто дорогі кредити.

Зміни клімату взагалі та погодних умов у конкретній місцевості досить сильно впливають на урожайність сільськогосподарських культур, та у несприятливі роки можуть призвести до значних втрат виробників і навіть до банкрутства. Тож, велике значення має страхування від ризиків у сільськогосподарському виробництві.

Темою даної консультації від фахівців Юридичної компанії ASA є страхування сільськогосподарської продукції, а саме урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень, та відповіді на питання :

– що таке агрострахування та які страхові продукти пропонуються сьогодні на ринку;

– на якому саме етапі необхідно оформляти страхування врожаю;

– поради фахівців щодо вибору страхової компанії для страхування.

Коротко про агрострахування:

Враховуючи специфіку страхування урожаю сільськогосподарських культур, страхові продукти за цим видом страхування можна об’єднати у дві групи: класичні та індексні.

До класичних страхових продуктів відносяться мультиризикове страхування та страхування від поіменних ризиків.

До індексних страхових продуктів відносяться страхування на основі індексу врожайності та страхування на основі індексу погоди.

Традиційним в Україні є класичне страхування – мультиризикове та від поіменних ризиків. Головна відмінність між ними полягає у переліку ризиків, які охоплюються договором страхування.

Кожен з цих видів страхування має свої переваги та недоліки.

Найпоширенішим в Україні є страхування від поіменних ризиків, наприклад, граду, вогню або затоплення.

Перевага страхування врожаю від поіменних ризиків полягає в тому, що:

 • можливо застрахувати окремі поля, а не весь масив сільськогосподарської культури;
 • збитки визначаються по кожному окремому полю;
 • тарифи страхування від поіменних ризиків значно нижчі за тарифи мультиризикового страхування.

До недоліків страхування врожаю від поіменних ризиків слід віднести те, що таке страхування не забезпечує страхового захисту в разі настання непередбачених страховим договором ризиків, а також відсутність бюджетного субсидування.

Перевагою мультиризикового страхування урожаю, беззаперечно, є державна підтримка у вигляді субсидій на відшкодування частини сплаченого страхового платежу (страхової премії), відповідно до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».

Не підлягають страхуванню з державною підтримкою: урожай сільськогосподарських культур, які впродовж трьох або більше років не давали урожаю при їх культивуванні;   урожай багаторічних насаджень плодоносного віку, які не давали урожаю протягом останніх п’яти років.

Однак, треба зазначити, що на практиці агрострахування з державною підтримкою майже не реалізується. На нашу думку, причина в неналежній увазі з боку держави до сільськогосподарського виробника та проблем виробництва у цьому секторі економіки. На 2020 рік у бюджеті не передбачено коштів на підтримку агрострахування. Зважаючи на цьогорічну економічну кризу, наслідки якої відчуватимуться і у 2021 році, навряд варто очікувати на державну підтримку агростахування і наступного року. Тож, виробники сільгосппродукції мають самі подбати про захист своїх інтересів.

Якщо сільгоспвиробник вирішив скористатися мультиризиковим страхуванням, слід врахувати особливості такого страхування:

 • мультиризикове страхування врожаю сільськогосподарських культур є одним з найдорожчих видів страхування;
 • страхуванню підлягає весь масив культури;
 • страхові виплати здійснюються лише за умови, коли урожай з усіх полів культури буде нижчим від погодженого у договорі страхування рівня. Це означає, якщо урожай на одному полі чи кількох полях загинув, але загальна врожайність культури знаходиться на рівні страхової врожайності, то страхова виплата не здійснюватиметься;
 • на практиці застосовується досить висока франшиза – в середньому у розмірі 30% від страхової суми, але може бути і вищою – аж до 50% від страхової суми.

До недоліків мультиризикового страхування врожаю можна віднести складну процедуру визначення розміру збитків, відсутність єдиних стандартів,  асиметричність інформації (тобто, ситуацію, коли одна зі сторін відносин страхування має менший, ніж інша сторона, обсяг інформації, необхідної для прийняття оптимального рішення), яка, в свою чергу, суттєво ускладнює перестрахування прийнятих на страхування ризиків.

Як правило, за умовами, розробленими страховими компаніями, на страхування приймаються:

 • витрати страхувальника на посів (висаджування) та вирощування сільськогосподарської культури у відкритому ґрунті;
 • витрати страхувальника на посів (висаджування) та вирощування сільськогосподарської культури у захищеному ґрунті;
 • майбутній очікуваний урожай усіх видів сільськогосподарських культур за наступним переліком:
 • озимі зернові, ярові зернові і зернобобові, соя, олійні та інші технічні культури, кормові культури, овочі відкритого ґрунту, баштани продовольчі, насінники, цукровий буряк, картопля, сади, ягідники, виноградники та інші насадження, тютюн, льон, конопля, коріандр, розсадники;
 • інші сільськогосподарські культури;
 • культури захищеного ґрунту;
 • багаторічні насадження, до яких відносяться і ті, що вступають у свій плодоносний вік у рік страхування.

Страхування за індексом погоди, який розраховується гідрометеорологічними службами, ґрунтується на відхиленні температурних або погодних даних поточного року від середніх багаторічних значень. Предметом страхування за індексом погоди є врожай сільськогосподарських культур.

Страхова сума визначається на основі середньої вартості врожаю з 1 га за останні п’ять років. Страховим ризиком є неотримання або недоотримання врожаю сільськогосподарських культур унаслідок відхилення фактичного індексу погоди в поточному році від нормального багаторічного.

Страхування сільськогосподарських культур за регіональним індексом врожайності передбачає виплату страхового відшкодування у випадку, якщо середня урожайність за поточний рік у визначеному регіоні сягає позначки нижче середнього багаторічного рівня. Для страхування за індексом врожайності необхідно володіти інформацією про фактичну врожайність в певній місцевості, виходячи з якої розраховується середня фактична врожайність, середній індекс врожайності за кожен рік і середній індекс врожайності. Страхове відшкодування виплачується в разі зниження врожайності загалом по регіону і не залежить від рівня врожайності в конкретному господарстві.

Страхування сільськогосподарських культур за індексом урожайності є не лише одним з найпростіших продуктів з агрострахування, а й досить дешевим, франшиза, як правило, не застосовується. Збиток визначається за даними середньої врожайності сільськогосподарської культури в адміністративної територіальній одиниці (районі). Фактично цей страховий продукт є захистом від катастрофічних погодних явищ, які впливають на стан культури на всіх або більшій частині полів у районі. Для визначення збитку оперують інформацією державної статистичної служби про середню врожайність у районі.

Недоліком страхування сільськогосподарських культур за індексом урожайності є недоодержання врожаю через точкові ризики (наприклад, град, буря, вогонь), які не впливають на стан (урожайність) сільськогосподарської культур у всьому районі. Цей страховий продукт є невигідним для високотехнологічних підприємств, які мають урожайність значно вищу за середню по району. Страхові виплати за договорами страхування сільськогосподарських культур за індексом урожайності здійснюються після оприлюднення остаточних офіційних даних про середню врожайність у районах, через що фактичні виплати можуть бути істотно відстрочені в часі.

Страхування врожаю сільськогосподарських культур за індексом урожайності, має свої  переваги: прозорість і відсутність асиметрії інформації, оскільки збиток оцінюється в цілому по району, а страхові виплати проводяться на основі історичних даних незалежного органу — Українського гідрометеорологічного центру; висока ефективність для малих господарств і фермерів початківців, які не володіють інформацією щодо врожайності на підприємстві за тривалий період часу; забезпечення страхового захисту врожаю сільськогосподарських культур від усіх ризиків; можливість міжнародного перестрахування ризиків.

При укладенні договору індексного страхування урожаю сільськогосподарських культур на страхування приймається тільки майбутній урожай сільгоспкультур.

Договір страхування укладається за умови, що площа, яка приймається на страхування, вже є засіяною (засадженою) сільгоспкультурою до або на час надання страхувальником інформації про засіяну (засаджену) площу. Договори страхування укладаються з обов’язковим оглядом страховиком посівів/насаджень. Складання необхідних документів, в яких зазначаються ступінь схожості, відсоток пошкодження, що має місце до укладення договору страхування, мають бути здійснені у наступні строки:

 • багаторічних насаджень – до припинення вегетації (входження їх у зимовий період);
 • ярових сільгоспкультур – після появи сходів навесні;
 • озимих сіяних культур – після появи сходів восени;
 • висаджених культур – після їх приживання.

При страхуванні майбутнього урожаю на умовах індексного страхування, відповідальність страховика починається з появи сходів озимих культур восени або з появи сходів ярових культур і діє до початку збирання урожаю, встановленого агротехнічними вимогами для регіону.

 

Поради щодо вибору страхової компанії.

Ми радимо поділити процес вибору страхової компанії на два етапи:

– вивчення доступної інформації про страхові компанії, що пропонують послуги з агрострахування;

–  аналіз умов страхування, які пропонують різні страхові компанії.

Вивчаючи інформацію про страхові компанії, слід звернути увагу на:

 • репутацію страхової компанії;
 • рейтинг страхової компанії;
 • досвід страхування сільськогосподарських ризиків;
 • наявність в штаті відповідних спеціалістів (експертів);
 • доступність інформації про умови страхування;
 • готовність відкрито обговорювати умови договору страхування, не посилаючись на «затверджені типові форми договору»;
 • чи перестраховує компанія свої ризики та у яких перестраховиків.

 

Обираючи страхову компанію, крім аналізу інформації про саму компанію, слід також проаналізувати основні умови страхування, які вона пропонує.

Щоб вірно оцінити основні умови страхування, необхідно розуміти, що означають такі поняття як об’єкт страхування; страхова вартість; страховий збиток; страхове відшкодування (страхова виплата); страхова сума; франшиза та покриття;  страхова премія (внесок, платіж); страховий тариф; фактична вартість страхування.

 

Об’єкт страхування

 При страхуванні виробництва сільськогосподарських культур об’єктом страхування можуть бути:

 • витрати, понесені господарством на виробництво культури;
 • майбутній очікуваний врожай культури;
 • майбутній очікуваний дохід від виробництва культури.

При страхуванні сільськогосподарських культур в Україні на сьогодні застосовують лише страхування витрат та страхування очікуваного врожаю. Страхування доходу, що захищає виробника не тільки від падіння врожайності культури, але й від падіння закупівельної ціни, є досить розповсюдженим в розвинених країнах світу, але в Україні не пропонується страховими компаніями.

 

Страхова вартість

 Страхова вартість – це оціночна вартість об’єкту страхування, яка, за згодою страховика та страхувальника, вноситься до страхового договору.

Як визначається страхова вартість для різних об’єктів страхування?

При страхуванні витрат страховою вартістю є сума планових витрат на виробництво культури (якщо страхова угода укладається до посіву культури), або сума фактичних витрат на виробництво культури (якщо страхова угода укладається після посіву культури). У цьому випадку, підставою для звернення за отриманням страхового відшкодування є повна загибель посівів на всій або частині посівної площі.

При страхуванні майбутнього очікуваного урожаю культури,  страхова вартість – це очікувана вартість майбутнього урожаю, тобто обсяг очікуваного урожаю, зазначений в договорі страхування, помножений  на ціну реалізації, також зазначену в договорі страхування. Як правило, очікувана врожайність – це середній показник врожайності підприємства за період від 4 до 10 попередніх років. Підставою для звернення за отриманням страхового відшкодування є недоотримання (або неотримання) врожаю культури, порівняно з гарантованим рівнем, зазначеним в договорі страхування.

Збиток

Збиток страховий – це втрата (шкода), заподіяна майновим інтересам страхувальника, що підлягає відшкодуванню страховиком.

Під фізичним збитком з одиниці площі мається на увазі недоотримання врожаю на всій площі посіву, порівняно з обсягом врожаю на цій площі, прийнятим на страхування.

Збиток у грошовому вимірі можна визначити множенням фізичного збитку з одиниці площі на площу посіву та на ціну реалізації, зазначену в договорі страхування.

Методика розрахунку збитку залежить від багатьох факторів, зокрема, об’єкту страхування, виду ризику, що настав, вартості об’єкту, а також від того, яку частину вартості об’єкту було прийнято на страхування.

Після розрахунку розміру збитку визначають розмір страхового відшкодування, який не обов’язково дорівнює розміру збитку (це визначається умовами страхування, які ми розглянемо далі).

 

Страхове відшкодування 

Страхове відшкодування (страхова виплата) – це грошова сума, що виплачується страховиком, відповідно до умов договору страхування, при настанні страхового випадку.

Обсяг страхового відшкодування завжди не перевищує страхової вартості об’єкту страхування і обчислюється як збиток чи частина збитку, нанесеного об’єкту страхування страховою подією.

 

Страхова сума

Страхова сума (обсяг страхового захисту, обсяг відповідальності страховика за договором страхування) – це грошова сума, в межах якої страховик, відповідно до умов страхування, зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.  Страхова сума – це межа відповідальності страховика, або, інакше кажучи, максимально можлива сума відшкодування за умовами договору страхової (коли об’єкт страхування повністю втратив свою вартість внаслідок настання страхового випадку).

 

 Повне страхування

 Якщо страхова сума дорівнює вартості об’єкту страхування, то таке страхування називають повним. Повне страхування – це страхування, при якому страховик відшкодовує втрачену вартість (збиток) в повному обсязі.

 

Часткове страхування

Якщо страхова сума менше, ніж вартість об’єкту страхування, то таке страхування називають частковим. Часткове страхування означає, що, в разі настання страхового випадку, страховик відшкодовує лише частину збитків, яких зазнав об’єкт страхування внаслідок настання страхового випадку. Ця частина визначається за допомогою понять покриття чи франшизи.

В практиці страхування сільськогосподарських культур, як правило, використовується часткове страхування, отже страхувальнику відшкодовуються не всі збитки, а лише збитки з урахуванням франшизи чи покриття.

Порада страхувальникам: вступаючи у переговори зі страховою компанією, страхувальник має з’ясувати, в яких межах страховик нестиме перед ним відповідальність в разі настання страхового випадку.

 

Франшиза та покриття

Франшиза – це частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування.

Покриття врожаю (врожайності) – це відсоток врожаю (врожайності), в межах якого страховик гарантує відшкодування збитку.

 

На що слід звернути особливу увагу при укладенні договору страхування?

 1. Необхідно, аби визначення кожного ризику, який передається на страхування, було прописане в Вашому страховому договорі.
 2. Необхідно, аби підстави для відмови у виплаті відшкодування були виписані конкретно та вичерпно. Зокрема, якщо йдеться про недотримання агротехнічних вимог вирощування сільськогосподарських культур, то потрібно, аби ці вимоги були вичерпно прописані або в самому договорі, або в технологічній карті, яка додається до договору страхування.
 3. Необхідно, щоб права та обов’язки сторін також були прописані конкретно та вичерпно.

Слід пам’ятати, що від зрозумілості, прозорості та вичерпності умов договору страхування прямо залежить перспектива отримання страхового відшкодування в разі настання страхового випадку.

Важливою передумовою успішного страхування є також дотримання страхувальником умов договору страхування, оскільки недотримання цих умов може бути причиною відмови у виплаті страхового відшкодування.

Слід також звернути увагу на наступне:

1) В ваших інтересах  надавати страховику правдиву та вичерпну інформацію щодо застрахованого майна та умов ведення бізнесу, зокрема щодо врожайності культури за певний період, цін реалізації, елементів технології, а також інших відомих вам обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику. Зрозуміло, що головне, що турбує страхувальника, – це як сплатити менше страхової премії. Тому сільськогосподарські виробники часто подають занижені дані щодо врожайності культур за попередній період. Проте, таке заниження показників врожайності невигідне для страхувальника. Адже, якщо на підставі занижених даних за попередній період, у договорі страхування буде зафіксовано занижену цифру очікуваної врожайності, то буде мало шансів, що реальне падіння врожайності внаслідок настання страхового випадку буде визнане збитком.

 1. Необхідно дотримуватися агротехнічних вимог, зафіксованих в договорі страхування та інших документах, що до нього додаються.  Крім того, що це допоможе уникнути відмови у виплаті відшкодування, високий рівень дотримання агро-технології в господарстві, поруч із відсутністю страхових випадків протягом певного періоду часу, на майбутнє може бути аргументом на користь зниження страхових тарифів.
 2. Необхідно дотримуватися встановленої договором страхування послідовності дій в разі настання страхового випадку.
 3. Необхідно сплачувати страхові платежі в порядку і в термін, що встановлені страховим договором.

Незважаючи на незначну в Україні кількість страхових продуктів з агрострахування, вони є досить складними, істотно відрізняються між собою умовами страхування, в тому числі залежно від страхової компанії, яка їх пропонує. Тому страхувальникам важко самостійно розібратися в усіх деталях страхових договорів, обрати оптимальний страховий продукт відповідно до своїх потреб та фінансових можливостей, а кожен страховий продукт має свої переваги та недоліки.

Якщо ви вирішили застрахувати сільськогосподарські ризики,  ми рекомендуємо звернутися до фахівців, які допоможуть всебічно врахувати особливості того чи іншого страхового продукту, їх переваги та недоліки, візьмуть участь у перемовинах із страховою компанією щодо умов страхування та підготовки договору страхування та допоможуть виробникам сільськогосподарської продукції отримати необхідний страховий захист за прийнятною ціною.

 

 

Юридична компанія ASA https://asalfg.com/

Автор Керівник судової практики : Г. Сабельнікова